Gå till huvudsidan Läs de senaste nyheterna! Kan du Limhamns SK's historia? Verksamheten i klubben Spelkalendern! Har du kollat ditt senaste ratingtal? Se senaste partiet! För den resultatsugne! Har du läst de senaste artiklarna i klubbtidningen? Länkar till andra schacksajter! Maila Webmastern!

Till sist...
av Pär Träff

Som rubriken antyder har även detta nummer av Limhamns Schackmagasin ett slut. Det är åter dags får "Till sist...".

***

Måten och relationer innebär ofta förändring. Det är för det mesta dessa som starkast påverkar en persons uppfattning både om sig själv och andra. Problemen uppstår om dessa relationer inte blir bra. Allra tydligast är det när man är ung och det är inte alltid så lätt att vara det.

Schacksverige har möjlighet att på ett föredömligt sätt ta ansvar. Att ta ansvar för att ge alla en chans till utveckling. Att ge alla en möjlighet till framtidstro. I schackets värld är det kompetens, spelstyrka och kunnande som värdesätts och inte andra egenskaper som människor kan ha.

Alla ungdomsledares arbete bygger upp små människor från olika delar av vår värld, vidgar deras kunnande och inspirerar dem till att gå vidare. Små människor som en dag blir stora. Det här är ett arbete som till stor del sker i det tysta, men i den stora världen utanför schackets lilla vrå minskar det arbete klubbarna går en hel del kostnader.

Alla länder har traditioner och kulturarv. Vi har våra andra har sina. Det ställs på sin spets när de möts. Schack är ett spel där vi verkligen kan mötas över generations- och kulturgränser. Schack är en fårenande länk. Schack skapar dessa så viktiga måten!

I dessa möten måste man komma ihåg att när det kommer människor från hela världen och tar med sig sitt kulturella arv, sitt kunnande i schackets ädla konst och sin historia till Schacksverige, så minskar inte ens egna traditioners värde, det arv vi själva har och glädjen över ens egen historia och det land vi lever i. Det berikar! Men det kräver också att alla utan undantag, både vi själva och de som kommer till oss, respekterar varandras traditioner, kulturella arv och synsätt samt uppför sig i enlighet med de regler vi gemensamt i demokratisk anda har satt upp för att vår tillvaro ska vara dräglig - schack är en lugn sport. Är man trygg i sin egen syn på världen har man också lättare att acceptera andras synsätt och vara välkomnande och öppen.

Genom sitt agerande kan var och en göra en liten insats. Det här är ett arbete som måste få ta tid, och vi måste om och om igen komma tillbaka till dessa ställningstaganden. Annars är allt arbete som alla ungdomsledare i Schacksverige utför bortkastat. Då stiger även kostnaderna i andra delar av samhället. De kostnader schacket med sin stora ungdomsverksamhet faktiskt förändrar. Får att schack ska få vara en fårenande länk är det viktigt med samförstånd från allas sida. Det bör makthavare både utanför och inom schackets sfär tänka på när de fattar sina beslut. Schack är en kulturell och sportslig företeelse som ger oss en reell möjlighet att måtas.

Det som måste vara grundstenen i en schackspelande gemenskap är respekt. Respekt får den enskilde och respekt får de regler vi sätter upp får att vår lilla bubbla av trygghet inte ska blåsa sönder. De regler vi har i Schacksverige är enkla att följa, men de speglar de regler vi har i samhället i stort. Om vi trampar på varandra trampar vi på ett sätt samtidigt på oss själva. Om vi inte tar tillvara på varandras rättigheter och följer spelreglerna går vi precis det vi inte vill att våra medspelare ska göra mot oss.

Systemet, reglerna och grunden får vår tillvaro som schackspelare är lika sårbara som de människor som innebor denna tillvaro. Schacksverige och vårt samhälle med alla människor är inte starkare än dess svagaste länk. Och om länkarna tillåts trampas ner och försvinna en efter en så blir det till sist du som är den allra svagaste länken. Vem tar tillvara på dina rättigheter då? Vem hjälper dig?


Copyright © Limhamns SK 2002, all rights reserved